Tilbage til blogforsiden

Næste blogForrige blog

Omega-webs nye hjemmeside under udvikling

Skrevet af Michael Sørensen d. 29-11-2008 17:18:10

Omega-webs nye hjemmeside under udvikling

Vi er i øjeblikket i fuld gang med, at programmere og designe vores egen nye hjemmeside. Det er blevet tid til forandring, hvilket vi synes vores nye design klart afspejler.

Vi forventer at have denne nye hjemmeside klar engang i januar. Men inden da kan du følge udviklingen ved, at klikke på linket nedenfor:

Omega-webs nye hjemmeside

Kommentarer


Skrevet af VuUa18Efgx d. 17-09-2015 18:20:05

Jeg har ve6ret i dialog diterke med Niels Korgsgaard, der er projektleder i Vejdiretoratet.Den 21 august 2012 modtager jeg ff8lgende svar:Hej Mikkel KornerupJeg skal indledningsvis beklage den sene besvarelse af din henvendelse fra den 30. maj!Vi har fe5et flere henvendelser fra borgere i Fensmark om de fremtidige vejforbindelser til Ne6stved og til Omfartsvejen, herunder spf8rgsme5l om evt. lukning af Fensmarkvej, etablering af tilslutningsanle6g til Omfartsvejen ved Fensmarkvej, og ruter for de se5kaldte modulvogntog til og fra virksomheder i Fensmark.Som det er vist pe5 kortbilaget i rapport 365 (Supplerende VVM-undersf8gelse…), forle6gges Fensmarkvej lidt mod f8st og ff8res under Omfartsvejen. Syd for Omfartsvejen anle6gges ved d8verup Alle9’s forle6ngelse en ny rundkf8rsel, hvorfra der etableres en ny vejstre6kning mod vest til nuve6rende Fensmarkvej. Omle6gningen af Fensmarkvej vil ske, ff8r udgravningen for Omfartsvejen starter ved nuve6rende Fensmarkvej – og vejforbindelsen mellem Fensmark og Ne6stved vil derfor blive opretholdt be5de i anle6gsperioden og efter e5bningen af Omfartsvejen.Et tilslutningsanle6g mellem Fensmarkvej og Omfartsvejen var tidligere inkluderet i amtets Omfartsvej-projekt – men tilslutningsanle6gget er blevet fravalgt i den efterff8lgende vurdering af projektudformningen, og det er ikke indeholdt i anle6gsloven for Omfartsvejen.Vejdirektoratet har i samarbejde med bl.a. Ne6stved Kommune analyseret mulige for ruter for modulvogntog til og fra Fensmark. Pe5 baggrund af analysen er krydset Kf8gevej/Holmege5rdsvej i Holme-Olstrup ombygget, se5 disse kf8retf8jer kan kf8re via Holmege5rdsvej. Derudover ombygges nogle kryds pe5 Slagelsevej mellem Ne6stved og Slagelse.He5ber det besvarer dine spf8rgsme5l. Jeg kan afslutningsvis oplyse, at vi pe5regner at holde et borgermf8de i Ne6stved sidst i september, hvor vi vil informere ne6rmere om Omfartsvej-projektet og den forventede tidsplan for anle6gsarbejderne.Tid og sted for borgermf8det vil blive annonceret i de lokale blade og pe5 projektets hjemmeside vd.dk/naestved-omfartsvej.Venlig hilsenNIELS KORSGAARDProjektleder

Skrevet af KEn0Z9yo d. 15-06-2016 09:59:31

I sure didn’t realize that those microwaveable packets (stuffed inside teddy bears or neck pillows, etc. and usually scented with lavendar) also contain flax seeds! I started looking at some of mine and–sure enoufh!–glax seeds was one of the ingredients. I’m going to give them away to friends right away. Thanks, Melissa, I didn’t realize that those things could be dangerous to use if you have a severe flaxseed allergy which has caused anaphylactic shock!

Skrevet af 0pUBdys8 d. 17-06-2016 06:48:32

My hat is off to your astute command over this tocoi-bravp!

Skrevet af hKJnFmoB0 d. 18-06-2016 14:41:47

Thanks for the great info dog I owe you biyggti.

Skrevet af jeke7hM9J8K d. 19-06-2016 02:43:58

I told my grmteaonhdr how you helped. She said, "bake them a cake!"

Skriv en kommentar

Navn

 
e-mail

Kommentar

 Næste blog Forrige blog

Tilbage til blogforsiden